suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Dispensen från skyldigheten att anlita lots

  • Utskrivbar blankett

Dispensen från skyldigheten att anlita lots är ett fartygs- och farledsspecifikt certifikat som kan beviljas befälhavaren eller en styrman på ett fartyg med en bruttodräktighet under 3 700. Undantag f ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 21.5.2021