suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Dispensansökan - Begränsningar i användningen av dubbdäck

  • E-tjänst

Dispens för avvikande användningstid för halkhinder.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.5.2019