suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om kompetensbevis (Endorsement)

  • Utskrivbar blankett

Denna blankett används för ansökan om ett kompetensbevis (endorsement) som bestyrker att den som innehar ett

GOC- eller ROC-certifikat har upprätthållit sin kompetens. Kompetensbeviset beviljas endast en person som innehar ett

U6601rfotografiförsett GOC- eller ROC-certifikat. Kompetensbeviset Mär avgiftsbelagt.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.10.2021