suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om kompetensbevis (Endorsement)

  • Utskrivbar blankett

Denna blankett används för ansökan om ett kompetensbevis (endorsement) som bestyrker att den som innehar ett

GOC- eller ROC-certifikat har upprätthållit sin kompetens. Kompetensbeviset beviljas endas ...

Läs mer

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 8.10.2021