suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behörighetsbevis inom radiokommunikation: Båtförare och sjöfart

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Traficom ordnar alla behörighetsexamina i Finland för maritim radiokommunikation och beviljar behörighetscertifikat. Behörighetscertifikatet erhåller man genom att avlägga godkänd examen i sjöradiotrafik.

För att använda den maritima VHF-radiotelefonen ombord på fartyget räcker Kusttrafikcertifikat (s.k. SRC-certifikat). Användningen av maritima MF- och HF-frekvenser förutsätter oceantrafikcertif ...

Gör så här


Giltighetstid

De flesta certifikaten gäller tills vidare.

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021