suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Rapport om olycka eller tillbud som inträffat i samband med fartygets drift

  • Utskrivbar blankett

Fartygets befälhavare eller redare ska till Transport- och kommunikationsverket rapportera alla olyckor och tillbud som denne får kännedom om att ha inträffat på finska fartyg i samband med fartygets ...

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 14.12.2021