suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om dispens från skyldigheten att anlita lots

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för ansökan om dispens från skyldigheten att anlita lots på fartyg.

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.1.2023