suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om dispens från skyldigheten att anlita lots

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för ansökan om dispens från skyldigheten att anlita lots på fartyg.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 25.5.2021