suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Rätt till en fungerande telefon- och internetförbindelse.

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Finland har alla rätt att få ett klanderfritt fungerande telefonabonnemang och ett bredbandsabonnemang på minst 2 Mbit/s till ett rimligt pris till sin permanenta bostad eller till sitt företags verksamhetsställe. Personer med hörsel- och talskada har dessutom rätt att få ett telefonabonnemang som möjliggör textmeddelanden och en internetförbindelse som möjliggör videosamtal.

I Finland har konsumenter och företag rätt att få ett klanderfritt fungerande bredbandsabonnemang på 2 Mbit/s till sin permanenta bostad eller till företagets verksamhetsställe. Detta kallas en samhällsomfattande tjänst. Rätten gäller inte fritidsbostäder.

Transport- och kommunikationsverket Traficom tryggar användarnas rätt genom att utse en leverantör som måste tillhandahålla dessa samhällsomfattande tjänster i de områden där det saknas ett tillräckligt utbud av tjänster som tillhandahålls av marknadskrafter. Rätten till samhällsomfattande tjänster förverkligas när abonnemanget fungerar på ett ställe hemma eller i företagets verksamhetsställe. Detta kan förutsätta att användaren förbättrar täckningen med en extra antenn i kombination med en mobilrouter eller GSM-bordstelefon.

Traficom övervakar att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021