suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Rätt till en fungerande telefon- och internetförbindelse.

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Finland har alla rätt att få ett klanderfritt fungerande telefonabonnemang och ett bredbandsabonnemang på minst 2 Mbit/s till ett rimligt pris till sin permanenta bostad eller till sitt företags verksamhetsställe. Personer med hörsel- och talskada har dessutom rätt att få ett telefonabonnemang som möjliggör textmeddelanden och en internetförbindelse som möjliggör videosamtal.

I Finland har konsumenter och företag rätt att få ett klanderfritt fungerande bredbandsabonnemang på 2 Mbit/s till sin permanenta bostad eller till företagets verksamhetsställe. Detta kallas en samhällsomfattande tjänst. Rätten gäller inte fritidsbostäder.

Kommunikationsverket tryggar användarnas rätt genom att utse en leverantör som måste tillhandahålla dessa samhällsomfattande tjänster i de områden där det saknas ett tillräckligt utbud av tjänster som tillhandahålls av marknadskrafter. Rätten till samhällsomfattande tjänster förverkligas när abonnemanget fungerar på ett ställe hemma eller i företagets verksamhetsställe. Detta kan förutsätta att användaren förbättrar täckningen med en extra antenn i kombination med en mobilrouter eller GSM-bordstelefon.

Kommunikationsverket övervakar att samhällsomfattande tjänster finns tillgängliga.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Servicen tillhandahålls avLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.5.2019