suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rätt till en fungerande telefon- och internetförbindelse.

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

I Finland har alla rätt att få ett klanderfritt fungerande telefonabonnemang och ett bredbandsabonnemang på minst 2 Mbit/s till ett rimligt pris till sin permanenta bostad eller till sitt företags verksamhetsställe. Personer med hörsel- och talskada har dessutom rätt att få ett telefonabonnemang som möjliggör textmeddelanden och en internetförbindelse som möjliggör videosamtal.

I Finland har kon ...

Gör så här

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021