suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Intyg över ekonomiska resurser för ansökan om gods- och persontrafiktillstånd

  • Utskrivbar blankett

Intyget ska grunda sig på sökandens senaste bokslut. Om intyget grundar sig på eget kapital som framgår av ett mellanbokslut, ska en kopia av mellanbokslutet alltid bifogas intyget.

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.1.2023