suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om persontrafiktillstånd och ändringar som gäller tillståndet

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Yrkesmässig persontransport på väg med buss i Fastlandsfinland kräver persontrafiktillstånd enligt lagen om transportservice. En buss är ett fordon som är utrustat med sittplatser för minst nio passagerare förutom föraren. Som ny sökande beviljas du gemenskapstillstånd och det antal fordonsspecifika kopior som ansökts. Tillståndet gäller i tio år. Med stöd av ett gemenskapstillstånd som beviljats ...

Gör så här

Det snabbaste sättet att anhängiggöra en ansökan om persontillstånd, en begäran om ändringar beträffande persontillståndet eller en anmälan är att göra den elektroniskt genom tjänsten.

Skicka in den utskrivna blanketten för att intyga sökandens ekonomiska resurser för ansökan om persontrafiktillstånd samt eventuella bilagor till Traficom Trafiktillstånd, PB 320, 00059 Traficom

För vem och på vilka villkor

Om du ansöker om ett nytt tillstånd, fler tillstånd eller förnyande av tillstånd, ska i regel en utredning över sökandens solvens bifogas. En utredning över sökandens solvens ska även göras i samband med ansökan om ändring av företagsform. Solvensen kan intygas av en CGR-, GR- eller OFGR-revisor genom ett intyg över sökandens ekonomiska resurser och/eller genom en bankgaranti (eller pantsättning av konto). Bankgarantin ska sändas i original till Trafi per post.

En kopia av intyg över sökandens/den trafikansvarigas yrkeskompetens ska i allmänhet endast sändas in om sökanden/den trafikansvariga inte tidigare har ansvar i anslutning till persontrafiktillstånd i egenskap av tillståndshavare eller trafikansvarig och om personens yrkeskompetens har erhållits före 1 januari 2007.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

EU:s förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriv

EU:s förordning om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontra

Servicen tillhandahålls av

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansvarig för tjänsten

Transport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 30.5.2022