suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Befälhavarens utlåtande till Traficom för beviljande av sjöarbetscertifikat

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för att meddela Traficom att fartygets bemanning, fartygspersonalens behörigheter och skeppsapoteket uppfyller kraven i sjöarbetstidskonventionen.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.11.2020