suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av och anmälan om fartygsavfall

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för att ansöka om undantag för ett fartyg från avlämning av fartygsavfall och lastrester i en finsk hamn/finska hamnar och från anmälan om fartygsavfallet till hamnen/hamnarna.

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 24.5.2021