suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av och anmälan om fartygsavfall

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används för att ansöka om undantag för ett fartyg från avlämning av fartygsavfall och lastrester i en finsk hamn/finska hamnar och från anmälan om fartygsavfallet till hamnen/hamnarna.

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.1.2023