suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Registrering av luftfartyg eller ägarbyte

  • Tjänst
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

Blanketten används för att ansöka om registrering av ett luftfartyg, anmäla ändringar i äganderätt eller anmäla ägarens namnändring.

Om luftfartyget ägs av ett bolag, en förening eller en stiftelse, ska blanketten undertecknas enligt gällande utdrag ur handels- eller föreningsregistret. Om luftfartyget har flera ägare, ska blanketten undertecknas av samtliga ägare eller alternativt en fullmakt bifogas från alla ägare. Dessutom ska fortsättningssidan till blanketten LU3006 bifogas med samtliga ägarnas uppgifter.

Underteckna blanketten och sänd den per post till adressen Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors, eller som skannad fil per e-post till adressen kirjaamo@trafi.fi.

Privata personer kan fylla i och skicka blanketten elektroniskt genom Trafis webbtjänst. Om luftfartyget är i samägo ska fullmakt från samtliga ägare bifogas till ansökan, varvid den befullmäktigade personen får göra ansökan/anmälan ensam. Logga in på tjänsten med dina nätbankskoder.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avTransport- och kommunikationsverket Traficom
Ansvarig för tjänstenTransport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 3.9.2020