suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Anmälan om postverksamhet

  • E-tjänst

Den som tillhandahåller posttjänster för brevförsändelser ska göra en anmälan till Traficom. Anmälan ska göras innan verksamheten inleds.


Kontaktuppgifter

Användarstöd

Kundservice
+358 0295345645 
Samtalet är avgiftsbelagt.
eller kirjaamo@traficom.fi


Betjäningstider

Öppet dygnet runt.

Basuppgifter

Ansvarig organisation

Transport- och kommunikationsverket Traficom

Tjänsten erbjuds på

finska, svenska, engelska

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 2.5.2019