suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom

Ansökan om fastställande av bemanningen

  • Utskrivbar blankett

Blanketten används när man ansöker om fastställande av fartygs minimibemanning och bemanningscertifikat

Basuppgifter

Ansvarig organisation Transport- och kommunikationsverket Traficom
Område Hela Finland
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 13.5.2020