suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Utskrivbar blankett

Anmälan om bedrivande av taxitrafik och/eller godstrafik

Ansvarig organisation: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Yrkesmässig trafik som bedrivs med stöd av anmälan får endast bedrivas av den tjänsteleverantör som gjort anmälan. I fråga om taxitrafik är en förutsättning dessutom att den som anmält sig som tjänsteleverantör har ett giltigt person- eller godstrafiktillstånd. Om yrkesmässig trafik bedrivs av en juridisk person (t.ex. aktiebolag eller kommanditbolag), anges denna juridiska person jämte FO-nummer som tjänsteleverantör i anmälan.

Om yrkesmässig trafik däremot bedrivs av en enskild näringsidkare (firma), anges som tjänsteleverantör i anmälan den fysiska personen med eget namn (inte personens firma) och dessutom personens personbeteckning.


I vilka tjänster kan jag använda denna kanal?

Se alla tjänster som använder denna blankett.