suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om bedrivande av taxitrafik och/eller godstrafik

  • Utskrivbar blankett

Yrkesmässig trafik som bedrivs med stöd av anmälan får endast bedrivas av den tjänsteleverantör som gjort anmälan. I fråga om taxitrafik är en förutsättning dessutom att den som anmält sig som tjänsteleverantör har ett giltigt person- eller godstrafiktillstånd. Om yrkesmässig trafik bedrivs av en juridisk person (t.ex. aktiebolag eller kommanditbolag), anges denna juridiska person jämte FO-nummer ...

Tjänster

Ansvarig för texten: Transport- och kommunikationsverket Traficom
Uppdaterad: 9.9.2021