suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Karleby stad

Växande Karleby under utveckling är huvudstaden för landskapet Mellersta Österbotten. Tvåspråkiga Karleby med sina drygt 48 000 invånare är känd för sin kultur, idrott, ett täckande utbildningsutbud samt för sin mångsidiga näringsstruktur. I Karleby finns Nordens största koncentration av oorganisk kemisk industri och stadens hamn är en av landets största allmänna hamnar mätt enligt trafiken. Staden har goda trafikförbindelser med tåg, flyg och landsväg och ingår i cykelstadsnätverket. Befolkningen ökar varje år med ca 250 nya invånare.

Staden har drygt 2 000 anställda. Stadsorganisationen består av enheter inom bildningsväsendet, tekniska väsendet samt koncernförvaltningen och koncerntjänster. I stadskoncernen ingår också bolag samt ett affärsverk, Karleby Vatten.

Kontaktuppgifter

E-post
kokkola@kokkola.fi

Besöksadress
Salutorget 5
67100 Karleby

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0179377-8

Telefon
Växel
+358 8289111 
(lna/msa)

Webbsida
Karleby stads hemsidor
www.kokkola.fi/sv

Postadress
PB 43
67101 Karleby