suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Museer och traditionskultur

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

K.H.Renlunds museum är ett av Karleby stad ägt museum med en samling av konst, föremål, fotografier och arkivsamlingar. Museet arrangerar konst- och historiska utställningar samt som specialitet utställningar med ITE-konst (naivistisk konst).

Museet ger kulturarvsfostran främst till skolor och daghem, men även till andra grupper. Hembygdsarkivet som innehåller privatas och föreningars arkiv underhålls av museet.

K.H.Renlunds museum har flera utställningslokaler: Rooska huset, Pedagogiet, Lassanderska huset och ITE-museet. På sommaren är Karleby hembygdsmuseum, Lohtaja hembygdsmuseum och Ohtakari fiskemuseum öppna. Fredrik och Anna Drakes hem kan besökas enligt överenskommelse. Museet anordnar olika tillfällen, Medeltidadagarna i september och Städningsdagen på våren.

Museet rådgiver de lokala museerna i landskapet i museala frågor samt handhar den byggda kulturomgivningens myndighetsuppgifter bland annat genom att ge utlåtanden i byggplanering. Den arkeologiska kulturomgivningen handhas tillsammans med museiverket.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

De flesta muséerna i Finland är finansierade av staten och kommunerna. Muséerna finansierar sin verksamhet även genom egen penninginsamling, t.ex. inträdesavgifter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Muséerna är öppna för alla.

Muséerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider muséer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Halso, Kannus, Karleby, Karleby, Kaustby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, engelska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 1.9.2021