suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Museer och traditionskultur

  • Tjänst
  • 8 kommuner
  • Offentlig tjänst

K.H.Renlunds museum är ett av Karleby stad ägt museum med en samling av konst, föremål, fotografier och arkivsamlingar. Museet arrangerar konst- och historiska utställningar samt som specialitet utställningar med ITE-konst (naivistisk konst).

Museet ger kulturarvsfostran främst till skolor och daghem, men även till andra grupper. Hembygdsarkivet som innehåller privatas och föreningars arkiv under ...

Gör så här

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Museiverksamhetens mål är att upprätthålla och stärka befolkningens förståelse för kultur, historia och miljö. Muséerna är öppna för alla.

Muséerna sköter om lagrandet och förvarandet av kultur- och naturarv för kommande generationer. Samtidigt sprider muséer information till allmänheten genom utställningar och publikationer samt utövar forskning och undervisning.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 29.12.2023