suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Garanterad plats inom småbarnspedagogik, avtal om att avbryta småbarnspedagogik

  • Utskrivbar blankett

Daghemsföreståndaren och familjen ingår ett skriftligt avtal om garanterad plats inom småbarnspedagogik senast två (2) veckor före garantin träder i kraft. Läs mer om kriterierna på www.kokkola.fi > Fostran och utbildning > Småbarnspedagogik > Ansökan och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken > Uppsägning av plats och garanterad plats.

Blankett

Blankettens leveransuppgifter

OBS! Blanketten ska fyllas i tillsammans med daghemsföreståndaren. Daghemsföreståndaren lämnar in blanketten till kontorstjänster för småbarnspedagogi

Blanketten fylls i med daghemsföreståndaren.
PB 43
67100 Karleby

Tjänster

Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 9.6.2023