suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Småbarnsfostran i familjedagvård

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Familjedagvården är en hemliknande verksamhetsform där en familjedagvårdare sköter högts fyra barn i sitt eget hem.

Inom familjedagvården erbjuds heltidsvård för barn under skolåldern. Familjedagvårdscheferna väljer barnen till familjedagvård.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan vården inleds.

Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan dagvården inleds. Du kan ansöka om plats året runt.

I brådskande fall (om du plösligt blir sysselsatt eller får en studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor.

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om plats inom småbarnspedagogiken.

Om du inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten kan du hämta ansökningsblanketten för småbarnspedagogikens kundbetjäning eller skriva ut den på kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik > Ansökan och blanketter.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte är läropliktigt kan få vård.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiftens storlek påverkas av familjens storlek, inkomster och vårddagarnas längd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Du kan ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken för ditt barn i familjedagvården vid sidan av daghemmen. Familjedagvård är småbarnspedagogik som ordnas i vårdarens eller barnets hem.

En familjedagvårdare får ha högst fyra barn under skolåldern i heldagsvård och en förskolelev eller skolelev i deldagvård. Familjedagvårdarens egna barn under skolåldern räknas med. En plan för småbarnspedagogik utarbetas för varje barn inom familjedagvården.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 23.3.2021