suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Småbarnspedagogik i kommunala daghem

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Daghemmen erbjuder heltidsvård och deltidsvård för barn under skolåldern. Servicecheferna väljer barnen till daghemmen.

Gör så här

Ansök om en plats inom småbarnspedagogiken för barnet senast fyra månader innan dagvården inleds.

Du kan ansöka om plats året runt. Ansök om plats inom småbarnspedagogiken senast fyra månader innan småbarnspedagogik inleds.

I brådskande fall, om du plötsligt blir sysselsatt eller får en studieplats, är ansökningarnas behandlingstid två veckor.

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om småbarnspedagogik. Du kan även skriva ut den på kokkola.fi > Fostran och utbildning > Småbarnspedagogik > Ansökan och uppsägning av plats inom småbarnspedagogiken.

För vem och på vilka villkor

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få småbarnspedagogik.

Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En verksamhetsform inom småbarnspedagogiken är daghemsverksamhet som ordnas i ett daghem.

Målet med småbarnspedagogiken är att stödja barnets uppväxt, utveckling och inlärning samt att främja barnets välbefinnande. På daghemmet utarbetas en plan för småbarnspedagogik för varje barn.

Den kommunala daghemsvården kan vara antingen heltids- eller deltidsvård.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 16.2.2024