suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Användningstillstånd och uthyrning av gator och grönområden

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Tillstånd som beviljas för gatuområde

Arbete som utförs på gator är alltid tillståndspliktigt, t.ex:

- Avgränsning av gata eller allmänt område till arbetsplats t.ex. under byggarbete eller lyftarbete

- Arbete och grävarbete i samband med kommunalteknik såväl på gatu- som allmänt område (vattenförsörjning, datakommunikation, el, fjärrvärme el.dyl.)

- Resning av byggställningar på gata

- Kortvarig lagring av byggmaterial och placering av växelflak på gata

- Placering av arbetsbaracker på gata

- Placering av reklam eller skyltar

- Byggande av extra anslutning till tomt eller flyttning av anslutning eller ändring av dess ändamål

- Användning av gatuområde för kommersiellt ändamål (uteservering, kiosk el.dyl.)

Tillstånd som beviljas för parker

Ordnande av evenemang i parker kräver alltid tillstånd för användning av området.

Tillstånd för evenemang på gräsytor i parker med skötselklass A1 beviljas i regel inte . Gräsytorna i dessa representationsparker tål inte slitage och är således inte bruksgrönområden.

Gör så här

Myndigheterna som svarar för kommunens gatu- och grönområden ger mer information om användningstillstånd och hyresmöjligheter.

- Gräv- och placeringstillstånd, tillstånd att använda gatuområde eller allmänt område, tillstånd för användning av allmänt område för ordnande av evenemang, tillstånd för anslutning till dagvattennätet, tillstånd för rörläggning av sidodike eller anslutningstillstånd ansöks via den elektroniska https://kartta.kokkola.fi/ePermit/sv.

- För placering av reklam eller skyltar på gatuområden riktas fritt formulerade ansökningar till tillståndsinspektör..

- För långvarigt bruk av gatuområde i kommersiellt syfte (uteserveringar, kiosker m.m.) riktas fritt formulerade ansökningar till tillståndsinspektör.

För vem och på vilka villkor

Om näringsidkaren har etablerat sig i någon annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller tjänster i Finland berörs näringsidkaren av samma förpliktelser som näringsidkare som etablerat sig i Finland.

Staden kan ställa villkor i samband med att tillstånd beviljas.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Användningstillstånden kan vara avgiftsbelagda. Om tillståndsområdet skadas, måste tillståndshavaren ersätta skadan. För olovlig användning av allmänt område kan ersättning uppbäras till och med fyrdubbelt.

Tillstånden är avgiftsbelagda.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Man måste ansöka om tillstånd för avvikande användning och hyra av gatu- och grönområden hos kommunen. Användningstillstånd behövs till exempel för kulturevenemang.

Den som hyr en gata eller ett grönområde till exempel för en byggarbetsplats ska sätta upp en byggplatstavla av vilken den som utför arbetet och kontaktuppgifterna till den som ansvarar för arbetet framgår.

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 2.5.2022