suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Tillstånd för anslutning till dagvattennätet

  • E-tjänst

Ett tillstånd för anslutning till dagvattennätet krävs av enskilda tomter som kommer att anslutas till nätet. Vid nybyggande behandlas anslutningen till dagvattennätet i samband med beviljandet av bygglov. Grävtillstånd krävs för grävarbeten som görs på stadens gatu- eller andra allmänna områden.

Uträtta ärenden på nätet

E-tjänsten kräver identifiering.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

+358 447809308 
(lna/msa)

Tjänster

Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 2.5.2022