suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Tillståndsinfo

  • Serviceställe

Tillståndsinfo informerar och vägleder kunder i tillståndsärenden som hör till stadsmiljösektorns kompetensområde. Den ger råd och ansökningsanvisningar när det gäller byggande, miljöskydd och planläggning. Tillståndsinfo tar också emot de elektroniska ansökningarna.

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefonnummer

+358 0408065178 
(lna/msa)

Postadress

Salutorget 5
67101 Karleby

Tjänster

Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 1.3.2024