suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Tillståndsinfo

  • Serviceställe

Tillståndsinfo informerar och vägleder kunder i tillståndsärenden som hör till stadsmiljösektorns kompetensområde. Den ger råd och ansökningsanvisningar när det gäller byggande, miljöskydd och planläg ...

Läs mer

Besöksinformation

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Telefon
+358 0408065178 
(lna/msa)
Postadress
Salutorget 5
67101 Karleby

Basuppgifter

Ansvarig organisation Karleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 6.3.2020