suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Avvikelse från miljöskyddsbestämmelser

  • Utskrivbar blankett

Med blanketten söks avvikelse från Karleby stads miljöskyddsbestämmelser. Ansökan handläggs av miljövårdsmyndigheten. För handläggande av ansökan uppbärs en avgift enligt miljövårdsmyndighetens gällande taxa.

Tjänster

Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.5.2023