suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Avvikande från kommunens miljövårdsbestämmelser

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Miljövårdsmyndigheten kan av särskilt skäl bevilja tillstånd att avvika från miljövårdsbestämmelserna och ge kompletterande anvisningar och bestämmelser. Den som önskar avvika från miljövårdsbestämmelserna ska ansöka om det hos kommunens miljövårdsmyndighet.

Miljövårdsmyndigheten överväger alltid beviljandet av avvikelse från fall till fall. I sitt beslut kan miljövårdsmyndigheten ge kompletterande anvisningar och bestämmelser.

Gör så här

Avvikande från miljövårdsbestämmelserna söks hos Karleby stads byggnads- och miljönämnd som är kommunens miljövårdsmyndighet. Om avvikande ansöks skriftligt med en blankett som kan laddas ned på Karleby stads webbplats. Foga alla nödvändiga bilagor till ansökan och lämna in den till Karleby stads miljötjänster.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För handläggningen av ansökan uppbärs en avgift enligt Karleby stads miljövårdsmyndighets gällande taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 13.12.2021