suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Skoltransport

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Karleby stad
Område: Karleby
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Karleby stad ordnar skolskjuts för elever i grundskolan som har rätt till avgiftsfri skolskjuts enligt lagen om grundläggande utbildning. Skolskjuts ordnas dessutom för elever i förskoleundervisning och årskurs 1-2 om skolvägen är över 3 km.

Karleby stad ordnar skolskjuts för elever enligt lagen om grundläggande utbildning samt i enlighet med skolskjutsreglerna som fastställts av nämnden för utbildning och fostran (numera bildningsnämnden).

I skolskjutsreglerna presenteras de principer enligt vilka elever inom förskolan och den grundläggande utbildningen beviljas skolskjuts i Karleby. I reglerna berättas även hur skolskjutsarna ordnas och ges anvisningar för hur man uppför sig under skjutsen.

Med skolskjutsreglerna säkerställs elevernas likvärdiga bemötande i ärenden som gäller skolskjuts.

Till skolresorna används i huvudsak befintlig kollektivtrafik. Andra skolskjutsformer, taxi och abonnerade bussar används som komplement till kollektivtrafiken. Eleven kan vara tvungen att använda olika transportformer på sin skolväg.


Gör så här

Skolskjuts ansöks i samband med anmälning till förskola/skola. Bildningsnämnden beräknar skolresans längd och rätten till skolskjuts beror på denna beräkning. Skolskjuts på basis av svår, farlig eller ansträngande skolresa kan ansökas skilt från fall till fall.


För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.


Bakgrundsinformation och lagstiftning

Elever i förskoleutbildning, grundläggande eller tilläggsutbildning har rätt till avgiftsfri skoltransport som ordnas av kommunen om skolvägen är över fem kilometer i en riktning eller om den annars med tanke på elevens ålder eller omständigheter är för svår, ansträngande eller farlig.

Den dagliga skolresan tur och retur får med väntetider ta högst två och en halv timme, för 13 år fyllda högst tre timmar.

Som alternativ till den avgiftsfria transporten kan föräldrarna beviljas ett bidrag för att transportera och ledsaga eleven.


Servicen tillhandahålls av: Regionala operatörer (köpt tjänst eller annat avtalsförhållande)