suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Elektronisk beställning av kartutdrag

  • E-tjänst

Karleby stads officiella kartpaket innehåller tomtkarta/förrättningskarta, planutdrag med bestämmelser, utdrag ur baskartan samt kontaktinformation om ägarna till grannfastigheterna. En karta som fogas som bilaga till en ansökan om lov/tillstånd får vara högst 3 månader gammal. Leveranstiden för kartorna är 2−3 vardagar. Under rusningstid kan leveranstiden vara längre.

Kontaktuppgifter

Användarstöd

Tjänster

Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 7.12.2023