suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Veterinärtjänster

  • Tjänst
  • 9 kommuner
  • Offentlig tjänst

Veterinärtjänsterna omfattar bedömning och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärmedicinska intyg. Tjänsterna omfattar även upprätthållande av djurens hälsa och välfärd, förebyggande hälso- och sjukvård samt vid behov avlivande av djuret.

Kommuner ordnar ofta veterinärtjänster i samarbete med grannkommuner. Kommunen erbjuder grundläggande veterinärtjänster ...

Gör så här

Ring till veterinär vardagar under telefontid kl 8-9 för att beställa tid. Övriga tider kan veterinären inte nödvändigtvis svara. Vänligen lämna då ett meddelande till röstbrevlådan eller ring igen efter en stund.

För vem och på vilka villkor

Kommunen ansvarar för grundläggande veterinärtjänster för andra än nyttodjur endast om tjänsten inte annars finns tillgänglig inom samarbetsområdet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Till veterinärtjänsterna hör konstaterande och behandling av djurets hälsotillstånd och sjukdomar samt utfärdande av veterinärintyg. Tjänsterna omfattar också upprätthållande av djurens hälsa och välbefinnande, förebyggande hälsovård och vid behov avlivning av djur.

Grundläggande veterinärtjänster fås vardagar under tjänstetid och akut veterinärhjälp för alla husdjur under alla tider på dygnet. Den som ordnar miljöhälsovården i området kan producera tjänsterna själv eller skaffa dem av en privat producent av veterinärtjänster.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 24.11.2022