suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Tjänst

Bidrag för idrottsföreningar och -sällskap

Hur kan jag få den här tjänsten?

Se e-tjänster, telefonservice och serviceställen relaterade till den här tjänsten.
Ansvarig organisation: Karleby stad
Område: Karleby
Tjänsten erbjuds på: finska, svenska

Bildningsnämnden ansvarar för idrottsverksamhet och framlägger årligen i anslutning till stadens budget ett anslag som ska användas för att stödja den idrotts- och motionsverksamhet som drivs av idrottsföreningar och -sällskap. Nämnden beslutar i samband med dispositionsplanen om användningen av bidragsanslaget för olika ändamål. Bidrag reserveras för träning av ungdomar under 18 år, projektbidrag, utbildningsbidrag samt bidrag för verksamhetslokaler. Lokala orienteringsföreningar understöds dessutom med kartanslag.


Gör så här

Olika bidrag ansöks inom ansökningstiden, utom projekt- och utbildningsbidrag, som kan ansökas under hela året. Länk till webbplatsen: http://www.kokkola.fi/palvelut/liikunta/avustukset/sv_SE/avustukset/


För vem och på vilka villkor

Idrottsnämndens bidragsstadga

Stadsstyrelsen godkände 24.10.2016 § 459 stadens bidragsstadga.

Idrottsnämnden godkände 7.12.2016 § 68 idrottstjänsters bidragsstadga som trädde i kraft 1.1.2017.

Nämnden som ansvarar för idrottsverksamhet framlägger årligen i anslutning till stadens budget ett anslag som ska användas för att stödja den idrotts- och motionsverksamhet som drivs av idrottsföreningar och -sällskap. Nämnden beslutar i samband med dispositionsplanen om användningen av bidragsanslaget för olika ändamål. Bidrag reserveras för följande ändamål:

Till vem och på vilka villkor, länk:

http://www.kokkola.fi/palvelut/liikunta/avustukset/sv_SE/avustukset/

Tjänsten är avgiftsfri.


Servicen tillhandahålls av: 
Karleby stad