suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Kommunens hyresbostäder

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

I Karleby finns många möjligheter att bo på hyra. Bostäder finns både i stadens centrum och också på landsbygden i Kelviå, Lochteå och Ullava. Karleby stads egna hyresbostäder förmedlas av Karleby Hyresbostäder Ab och studentbostäder av Kiinteistö Oy Tankkari.

Gör så här

Hyresbostäder kan sökas elektroniskt på webbsidan eller genom att fylla i en pappersblankett.

För vem och på vilka villkor

I valet av invånare prioriteras de med det mest brådskande bostadsbehovet, minst resurser och minst inkomster.

Största delen av hyresbostäderna är bostadsfastigheter men bland dessa finns också servicehus. Servicehus följer ARA:s anvisningar om val av hyresgäst som hör till en grupp med särskilda behov.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En person som söker hyresbostad kan göra en förfrågan om hyresbostad till kommunen. Hyresbostäder som ägs av kommunen är vanligtvis byggda med statsstöd och har för valet av hyresgästen kriterier som förordnats i lagen.

Kommunerna har ingen lagstadgad skyldighet att erbjuda sina kommuninvånare hyresbostäder, men till kommunens uppgifter hör att utveckla bostadsförhållandena inom sitt område. Syftet med att utveckla bostadsförhållandena är att kommuninvånarnas möjlighet till skäligt boende ska tryggas. De flesta kommuner låter bygga hyresbostäder och erbjuder dem för uthyrning antingen direkt till kommuninvånarna eller via ett hyreshusbolag som de grundat.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 25.11.2022