suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Motionsställen och -lokaler

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

I Karleby finns ett mångsidigt utbud på motions- och idrottsanläggningar. Stadens tekniska servicecentral ansvarar i huvudsak för skötseln av anläggningarna.

Under de senaste åren har satsningar gjorts på utvecklande av näridrottsområden. Dessutom erbjuder gång- och cykellederna, de olika naturområdena och havet goda möjligheter för invånarna när det gäller val av motionsform. Inomhusgrenar kan utövas i idrottshallar och i skolornas salar. För ishockey och skridskoåkning finns utomhusisar och dessutom ishallen och Best-Hall arenan. På olika håll i staden finns många fotbollsplaner och i fotbollshallen kan man träna fotboll vintertid.

Gör så här

Det finns ingen blankett att skriva ut för ansökning om motionsplatser och -utrymmen. Servicen fungerar elektroniskt, via systemet Timmi, i tjänsten ekokkola.fi eller per e-post på adressen liikuntavaraukset@kokkola.fi.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Priset varierar beroende på reserverad lokal och tid.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 17.3.2020