suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Med gymnasium avses en allmänbildande skola i kursform utan årskurser som bygger på den grundläggande utbildningen. Utbildningen avslutas med en studentexamen som är gemensam för hela landet. Studierna i daggymnasium är avsedda för 16-19-åringar och undervisningen är avgiftsfri. De studerande betalar sina läroböcker själva.

Gymnasieutbildning ordnas i gymnasier, vuxengymnasier och andra läroanstalter som har tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Karleby stad erbjuder gymnasieutbildning för studerande i daggymnasium och vuxengymnasium. Till Karleby stads undervisningsväsende hör det finskspråkiga daggymnasiet och vuxengymnasiet och det svenskspråkiga daggymnasiet. Gymnasierna i Karleby är allmängymnasier, men olika ämnen betonas i gymnasiernas egna läroplaner. Vuxengymnasiet svarar för kombinationsstudierna och yrkesgymnasiets gymnasiestudier samt för distansgymnasieverksamheten.

Från och med hösten 2018 har Kokkolan suomalainen lukio en särskild utbildningsuppgift inom naturvetenskaper och teknologi. Gymnasiets studerande kan delta i idrottsverksamhet som drivs av Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia.

Gör så här

Till gymnasiet söker man via gemensam ansökan.

Till gymnasiet söks via den gemensamma elevantagningen.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Undervisningen är avgiftsfri. Eleven betalar läroböckerna själv.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen är allmänbildande utbildning efter grundskolan som ger beredskap för studier på universitet och yrkeshögskolor samt för yrkesutbildning som grundar sig på gymnasiets lärokurs. Eleven kan välja gymnasiet han eller hon söker till. Gymnasierna väljer sina studeranden. Medeltalsgränserna varierar årligen och skolorna emellan.

Gymnasiets lärokurs är treårig och ska avläggas under högst fyra år om inte eleven pga. godtagbara skäl beviljas tilläggstid. Lärokursen kan också avläggas genom att delta i separata prov.

För att utexamineras från gymnasiet ska eleven avlägga minst 75 kurser. På vuxengymnasiet är minimimängden 44 kurser. Gymnasieutbildning ordnas av kommuner, samkommuner, registrerade samfund eller stiftelser som beviljats tillstånd av undervisnings- och kulturministeriet för att ordna gymnasieutbildning.

Undervisning i enlighet med den nya läroplanen inleds i augusti 2021.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 7.10.2019