suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Gymnasieutbildning

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Med gymnasium avses en allmänbildande skola i kursform utan årskurser som bygger på den grundläggande utbildningen. Utbildningen avslutas med en studentexamen som är gemensam för hela landet. Studierna i daggymnasium är avsedda för 16-19-åringar och undervisningen är avgiftsfri. De studerande betalar sina läroböcker själva.

Gymnasieutbildning ordnas i gymnasier, vuxengymnasier och andra läroansta ...

Gör så här

Till gymnasiet söks via den gemensamma elevantagningen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Gymnasieutbildningen ger dig färdigheter att studera vid ett universitet eller en yrkeshögskola. Efter gymnasieutbildningen avlägger du studentexamen som ger dig allmän högskolebehörighet.

Du kan söka in till önskad läroanstalt. Utbildningsanordnaren beslutar vem som antas som studerande vid läroanstalten.

Den eftersträvade studietiden för gymnasieutbildningens lärokurs är tre år. Lärokurserna och de studier som ingår i dem mäts i studiepoäng. Lärokursen inom ramarna för gymnasieutbildningen avsedd för unga omfattar 150 studiepoäng. Studierna som ingår i lärokursen avsedd för unga har dimensionerats för heltidsstudier. Gymnasieutbildning ordnas också separat som lärokurser för vuxna.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 30.11.2022