suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Djurskydd

  • Tjänst
  • 9 kommuner
  • Offentlig tjänst

I Mellersta Österbottens miljöhälsovårds område görs övervakning av djurskydd i huvudsak av tillsynsveterinärer. Tillsynsveterinär gör inspektioner i hem och förvaringsutrymmen för djur på basen av klagomål eller misstanke. Dessutom inspekteras platser där professionell djurhållning utövas. Kommunalveterinärerna, hälsoinspektörerna och polisen är också djurskyddsmyndigheter.

Gör så här

Kontakta djurskyddsmyndigheten om du misstänker att ett djur inte sköts enligt bestämmelserna i djurskyddslagen eller du har frågor om djurskydd.

Du kan göra en djurskyddsanmälan genom att fylla elektroniska blanketten, kontakta tillsynsveterinärerna via e-post: valvontaelainlaakari(at)kokkola.fi eller via telefon.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du misstänker att ett djur har behandlats illa ska du anmäla detta till kommunalveterinären, kommunens hälsoskyddsmyndighet eller polisen. Djuren ska skyddas på bästa möjliga sätt mot lidande, smärta och plåga, och djurens välbefinnande och goda behandling ska främjas. Djurskyddslagen innehåller bestämmelser om bland annat förvaringsutrymmen för djur, föda, vård, behandling och förädling.

I tillsynen över djurskyddslagen deltar kommunens eller välfärdsområdets hälsoskyddsmyndigheter samt statliga myndigheter, såsom polisen.

I brådskande fall når du polisen genom att ringa nödnumret 112.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 24.11.2022