suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Djurskydd

  • Tjänst
  • 9 kommuner
  • Offentlig tjänst

I Mellersta Österbottens miljöhälsovårds område görs övervakning av djurskydd i huvudsak av tillsynsveterinärer. Tillsynsveterinär gör inspektioner i hem och förvaringsutrymmen för djur på basen av klagomål eller misstanke. Dessutom inspekteras platser där professionell djurhållning utövas. Kommunalveterinärerna, hälsoinspektörerna och polisen är också djurskyddsmyndigheter.

Gör så här

Kontakta djurskyddsmyndigheten om du misstänker att ett djur inte sköts enligt bestämmelserna i djurskyddslagen eller du har frågor om djurskydd.

Du kan göra en djurskyddsanmälan genom att fylla elektroniska blanketten, kontakta tillsynsveterinärerna via e-post: valvontaelainlaakari(at)kokkola.fi eller via telefon.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du misstänker att ett djur vanvårdas ska du anmäla det till den kommunala veterinären, en tjänsteman i kommunen med ansvar för hälsoskyddsövervakningen eller polisen. Djur ska på bästa möjliga sätt skyddas mot lidande, smärta och plåga samtidigt som välbefinnande och god behandling ska främjas. Djurskyddslagen innehåller bestämmelser om bland annat förvaringsutrymmen för djur, föda, vård, behandling och förädling.

Kommunen samt statliga myndigheter som polisen deltar i övervakningen av djurskyddslagen.

I brådskande ärenden kan du kontakta polisen genom att ringa nödnumret 112.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 28.8.2020