suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Vattenförsörjning i glesbygden

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Karleby Vatten tillhandahåller vattentjänster inom sina verksamhetsområden. Fastigheterna som ligger inom dessa områden har anslutningsskyldighet.

De fastigheter som ligger utanför verksamhetsområdena har möjlighet att ansluta sig till ledningsnäten genom ett separat avtal.

I Kelviå, Lochteå och Ullava sköts vattenförsörjningen av vattenandelslag. I Kelviå sköts vattenförsörjningen av Kälviän ves ...

Gör så här

Kontakta den organisation som erbjuder vatten- eller avloppsnättjänster i ditt bostadsområde för närmare information om verksamhetsområdena, anslutningsavtal och konkreta anslutningsåtgärder.

För vem och på vilka villkor

Anslutning till ledningsnäten förutsätter ett anslutningsavtal mellan kunden och tillhandahållaren av tjänsten.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

I glesbygden bygger fastigheternas vattentjänster och behandling av avloppsvatten huvudsakligen på fastigheternas egna lösningar. Om det inte går att ansluta sig till det allmänna vattenledningsnätet kan fastigheter som ligger nära varandra bilda ett gemensamt vattenandelslag. Medlemmarna i andelslaget delar på ansvaret och kostnaderna.

Om fastigheten använder brunnsvatten är det möjligt att säkerställa vattnets kvalitet och säkerhet genom en laboratorieundersökning. Kommunens miljömyndigheter ger rådgivning om detta.

Behandlingen av avloppsvatten ska följa bestämmelserna i lagen om vattentjänster och miljölagen. Fastigheten kan ha en egen avloppsbrunn som töms regelbundet eller vid behov. Fastigheten kan också ha ett eget system för behandling av avloppsvatten. Kommunens miljömyndigheter ger information om alternativ för behandling av hushålls- och avloppsvatten.

Servicen tillhandahålls av

Karleby Vatten

Andra ansvariga organisationer

Karleby Vatten

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 11.2.2022