suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Kommuninvånarinitiativ

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Kommuninvånare och övriga medlemmar har rätt att lägga fram initiativ till kommunen i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet. I initiativet föreslås i allmänhet en förbättring av någon omständighet och initiativets syfte är ofta att främja en större grupps fördel.

Gör så här

Initiativet lämnas in till kommunen elektroniskt eller på papper.

Karleby stad är med i den avgiftsfria webbtjänsten Invånarinitiativ.fi som upprätthålls av justitieministeriet. Alternativt kan du formulera initiativet fritt på ett papper som du sänder till adressen: Karleby stad, Registratur, PB 43, 67101 Karleby, eller lämnar in till registraturen i stadshuset på vardagar under registraturens öppettider. Endast de initiativ som lämnas in via justitieministeriets webbtjänst Invånarinitiativ.fi publiceras i tjänsten i fråga.

För vem och på vilka villkor

Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har de som använder kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna.

Enligt den etablerade tolkningen av kommunallagen avses med invånare också andra kommunmedlemmar som äger mark eller fast egendom i kommunen, företag eller som betalar skatt till kommunen. Med sammanslutning och stiftelse avses aktörer som äger någonting i kommunen eller har anknytning till en tjänst. En sådan sammanslutning eller stiftelse kan vara lokal, regional eller landsomfattande.

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Invånarinitiativet gäller vanligtvis utvecklingen av en tjänst eller ett ärende på allmän nivå. Kommunen ska alltid ge ett svar till den som kommit med initiativet och meddela vilka åtgärder man vidtagit till följd av initiativet.

Om initiativet undertecknas av minst två procent av kommunens röstberättigade invånare, bör fullmäktige ta ärendet till behandling inom sex månader. Minst fem procent av de röstberättigade kommuninvånarna kan lägga fram ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning. Om minst fem procent av de röstberättigade invånarna i kommunen tillsammans gör ett initiativ om att ordna en kommunal folkomröstning, måste fullmäktige utan dröjsmål bestämma om en kommunal folkomröstning ska ordnas.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 19.2.2021