suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Registratur

  • Serviceställe

Registraturens uppgift är att ta emot brev som adresserats till staden, stadsstyrelsen och -fullmäktige samt registrera dem i ärendehanteringssystemet. Efter registreringen överlämnas ärendena till de tjänsteinnehavare som sköter dem för vidare åtgärder. Förfrågningar om behandlingen av oavgjorda ärenden eller sådana som redan har ett beslut kan riktas till registraturen. Kommuninvånare kan bl.a. ...

Besöksadress

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Fax

+358 68289389 
(lna/msa)

Postadress

PB 43
67101 Karleby

Tjänster

Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 1.3.2024