suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Registratur

  • Serviceställe

Registraturens uppgift är att ta emot brev som adresserats till staden, stadsstyrelsen och -fullmäktige samt registrera dem i ärendehanteringssystemet. Efter registreringen överlämnas ärendena till de ...

Besöksinformation

Ämbetsgränd 5
67100 Karleby

Betjäningstider

måndag-fredag 8.00–16.00

Övriga kontaktuppgifter

Fax
+358 68289389 
(lna/msa)
Telefon
+358 408065009 
(lna/msa)
+358 408065008 
(lna/msa)
Postadress

PB 43
67101 Karleby

Basuppgifter

Ansvarig organisation Karleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 12.4.2021