suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Material- och informationstjänster

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Registratur- och arkivtjänsterna ingår i Karleby stads material- och informationstjänster. Inom material- och informationstjänster hålls dokument tillgängliga för allmänheten och handledning i hur de används ges vid behov. Servicen går ut på att dokument som uppkommer och som behövs i stadens verksamhet anskaffas, sparas och förmedlas för både tjänsteinnehavares, kommuninvånares och myndigheters bruk.

Gör så här

Handlingar kan begäras för påseende per e-post, telefon, brev eller genom att själv besöka stället.

Förfrågningar om behandlingen av oavgjorda ärenden eller sådana som redan har ett beslut kan riktas till registraturen. Kommuninvånare kan bl.a. lämna in kommuninvånarinitiativ, söka ändring, lämna in begäran om utlåtande, bemötande och utredning samt ansökningar och svarsbrev till registraturen. Intyg, kopior och utredningar kan beställas från centralarkivet per brev, elektroniskt, per telefon eller personligen på plats.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

För att ta del av handlingarna i myndighetens lokaler uppbärs i huvudsak ingen avgift. Kopiering kan vara avgiftsbelagt.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Myndighetsverksamheten och dess handlingarna är i regel offentlig. Handlingarna är alltså offentliga, om inte annat bestäms i lagen. Om handlingen är hemlig, är myndigheten skyldig att motivera beslutet om hemlighållande. Dessutom har alla i huvudsak rätt att få information om handlingar som gäller dem själva, även om det i lagen skulle ha bestämts att de ska hemlighållas.

Myndigheten ska ordna dokumentförvaltningen så att medborgarna enkelt får tillgång till handlingarna och informationen i dem. I material- och informationstjänsten håller dokumentförvaltning handlingar tillgängliga för allmänheten och bistår vid användningen av arkiven.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 19.2.2021