suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Bestyrkande av köp

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Överlåtelse av fastighet (till exempel försäljning, byte, gåva, skiftesavtal eller annat därmed jämförbart) ska göras skriftligt och villkoren ska tecknas i överlåtelsehandlingen som köpvittnet bestyrker vid tillfället då överlåtelsen bestyrks.

Gör så här

I Karleby kan man ta kontakt med köpvittne antingen per telefon eller e-post.

Vid överlåtelsetillfället ska man ha med identitetsbevis.

För vem och på vilka villkor

Alla som undertecknar överlåtelsehandlingen ska vara närvarande samtidigt vid överlåtelsetillfället.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Avgiften som uppbärs vid bestyrkande av köp fastställs genom förordning så att den är densamma för alla offentliga köpvittnen.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vid bestyrkande av köp bestyrks överlåtelsen av en fastighet i närvaro av alla dem som undertecknat överlåtelsehandlingen. Ett bestyrkande ska göras när det är fråga om köp, gåva, byte eller skiftesavtal. Även föravtal som gäller fastighetsköp kräver intyg av ett offentligt köpvittne. Vid bodelning eller arvsskifte används inte bestyrkande av köp.

Köpvittnet kontrollerar parternas identitet och att överlåtelsehandlingen uppfyller de lagstadgade formkraven. När handlingarna skrivs under måste parterna kunna bestyrka sin identitet. Utan bestyrkande av köp är överlåtelsen ogiltig, och köparen kan inte få lagfart för fastigheten.

Uppgifter om alla offentliga köpvittnen finns i köpvittnesregistret. En elektronisk fastighetsöverlåtelse som har gjorts i fastighetsöverlåtelsetjänsten kräver inget bestyrkande av köp.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 13.3.2020