suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Bostadsinspektion

  • Tjänst
  • 9 kommuner
  • Offentlig tjänst

Enligt hälsoskyddslagen skall bostäder och andra utrymmen inomhus beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, buller, luftväxling, lukt, damm, ljus, strålning, mikrober och övriga motsvarande förhållanden vara sådana att de som befinner sig i bostaden eller utrymmet inte förorsakas sanitär olägenhet. Om du är boende, disponent, fastighetens ägare eller annan part kan du begära en bostadsinspektion av hälsoinspektörerna. Inspektion meddelas alltid till fastighetens ägare.

På basis av inspektionen kan hälsoinspektören bestämma om eventuella mätningar och andra undersökningar. På basis av inspektionen kan förordnande om att åtgärda olägenheten ges. Den som har förorsakat olägenheten genom sitt förfarande, sina åtgärder eller försummelse är skyldig att åtgärda den.

Gör så här

Gör en elektronisk eller skriftlig begäran om bostadsinspektion och sänd den till Mellersta Österbottens miljöhälsovård. Kontakta Mellersta Österbottens miljöhälsovård per telefon eller e-post vid behov.

För vem och på vilka villkor

Hyresgästen skall alltid först vända sig till husbolagets disponent, aktielägenhetens ägare eller till hyresvärden i syfte att avhjälpa missförhållandena. Om ägaren inte har vidtagit åtgärder eller om de inte har varit tillräckliga, kan du begära en bostadsinspektion av hälsoinspektör.

Tjänsten är avgiftsfri.

Inspektionen är avgiftsfri. Möjliga undersökningar är avgiftsbelagda.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Halso, Kannus, Karleby, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Vetil
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 28.8.2020