suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Godkännande av avfallshanteringsplan för fritidsbåthamn

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Upprätthållaren av fritidsbåthamnen ska göra upp en avfallshanteringsplan för sin verksamhet. Avfallshanteringsplanen för en fritidsbåthamn ska godkännas av kommunens miljövårdsmyndighet som antecknar den godkända planen i miljövårdens datasystem. Fritidsbåthamnens upprätthållares skyldighet att ta emot avfall gäller en hamn som har minst 50 båtplatser och i samband med vilken det finns minst 50 vinterförvaringsplatser för fritidsbåtar och där det uppbärs en avgift eller annan ersättning för båtplatser. En fritidsbåthamn kan göra upp en gemensam avfallshanteringsplan tillsammans med en annan fritidsbåthamn.

Gör så här

Skriv ut blanketterna på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst på adressen www.miljo.fi. Fyll i blanketterna och lämna in dem och nödvändiga bilagor till Karleby stads miljötjänster. Miljövårdsmyndigheten granskar avfallshanteringsplanen och antecknar den i miljövårdens datasystem.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

För tjänsten uppbärs en avgift enligt Karleby stads byggnads- och miljönämnds gällande taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020