suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Privat gruppfamiljedagvård

  • Tjänst
  • Karleby
  • Privat tjänst

Privat gruppfamiljedagvård arrangeras som köpservice. Karleby stad deltar i kostnaderna som föranleds av privat småbarnspedagogik genom att bevilja familjen en servicesedel.

Ansökan om plats lämnas direkt till gruppfamiljedaghemmet.

Självriskandelen fastställs på samma grunder som klientavgifterna inom den kommunala småbarnspedagogiken.

Gör så här

Då familjen kommit överens med en privatserviceproducent om att barnet börjar i småbarnspedagogiken ska familjen göra upp ett serviceavtal med enheten inom privat småbarnspedagogik.

Efter det kan familjen ansöka om en servicesedel med Karleby stads elektroniska ansökan om småbarnspedagogik.

För vem och på vilka villkor

Ett barn som ännu inte har läroplikt kan få småbarnspedagogik.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om speciella förhållanden så kräver och småbarnspedagogiken inte kan ordnas på annat sätt.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Lag om småbarnspedagogik. Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 3.3.2022