suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Tillstånd för miljöåtgärd på generalplaneområde

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Markområdets ägare eller innehavare ska ansöka om tillstånd för miljöåtgärd för jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet, trädfällning och motsvarande åtgärder på detaljplaneområde om det finns bestämmelse om det i generalplanen.

I Karleby fattas beslut i frågan av miljövårdsmyndigheten.

Gör så här

Kontakta Karleby stads miljötjänster innan miljöåtgärder vidtas.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 13.12.2021