suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Tillstånd för miljöåtgärd på generalplaneområde

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Markområdets ägare eller innehavare ska ansöka om tillstånd för miljöåtgärd för jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet, trädfällning och motsvarande åtgärder på detaljplaneområde om det finns bestämmelse om det i generalplanen.

I Karleby fattas beslut i frågan av miljövårdsmyndigheten.

Gör så här

Kontakta Karleby stads miljötjänster innan miljöåtgärder vidtas.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020