suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Understöd och bidrag för kulturrelaterad medborgarverksamhet

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Understöd delas ut av kulturtjänster för att upprätthålla ett mångsidligt kulturutbud i staden. Ansökan görs elektroniskt

För vem och på vilka villkor

Bidrag beviljas både för regelbunden verksamhet och arrangerandet av evenemang.

Ansökan görs elektroniskt via Karleby web-sidan (eplanketter).

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Föreningar, stiftelser, anstalter, enskilda medborgare och andra samfund som har verksamhet i kommunen kan få bidrag av kommunen och staten för utövande och främjande av kulturverksamhet. Kommunens uppgift är att stöda kulturell verksamhet i kommunen.

Kommunerna kan understöda teater-, dans- och cirkusverksamhet samt musei- och musikverksamhet på olika sätt.

Lag om kommunernas kulturverksamhet

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 4.11.2020