suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Bibliotekstjänster

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Biblioteket erbjuder sin materialsamling, sina apparater och allmänna utrymmen till kundernas förfogande. Det finns ett mångsidigt urval av böcker, tidningar, musik och filmer. Du kan också använda dig av digitalt material, e-tidningar och databaser. I våra utrymmen kan du läsa, studera, arbeta på distans, tillbringa tiden, träffa bekanta och hålla möten. I biblioteket ges handledning och information och alla har fri tillgång till utställningar och evenemang som hålls i våra utrymmen.

Karleby stadsbibliotek betjänar i sex verksamhetspunkter. Huvudbiblioteket finns i stadens centrum. Biblioteken i Björkhagen, Kelviå, Lochteå samt biblioteken i Ullava kyrkby och Rahkonen är närbibliotek. Bokbussen är vårt bibliotek på hjul.

Karleby stadsbibliotek hör till Anders-biblioteksnätverket som är gemensamt för kommunerna i Mellersta Österbotten. Till Anders-biblioteken hör de allmänna biblioteken i Halso, Kannus, Kaustby, Karleby, Lestijärvi och Toholampi. Biblioteksbesökaren kan uträtta sina ärenden med ett enda bibliotekskort i alla Anders-bibliotek och på så sätt dra nytta av det gemensamma Anders-webbiblioteket.

Gör så här

Du kan skaffa bibliotekskort och personlig PIN-kod på närmaste bibliotek. Biblioteket kan bevilja kort för att låna material på kommunens eller bibliotekssammanslutningens bibliotek.

När du ansöker om bibliotekskort ska du ta med dig ett ID, pass eller i undantagsfall ett personkort beviljat av en annan myndighet. Du kan inte ansöka om kort utan ett personligt besök på biblioteket. För barnets bibliotekskort behövs en ansökan från vårdnadshavaren.

För vem och på vilka villkor

Du kan fritt besöka biblioteket och använda materialet, såsom tidningar, böcker och digitala material, elektroniska tidningar och databaser. För att kunna låna material behöver du ett bibliotekskort och dess nummer tillsammans med din personliga PIN-kod är dina användaruppgifter då du använder de elektroniska tjänsterna.

Alla bibliotek har sina egna användarregler. Där bestäms användarens rättigheter och skyldigheter.

Tjänsten är avgiftsfri.

Att använda, låna och reservera bibliotekets eget material, vistas i biblioteket samt får handledning och rådgivning kostar ingenting. För fjärrlån, kopiering och användning av möteslokaler kan en avgift uppbäras. Detta står i så fall i bibliotekets användarregler.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Biblioteket är en öppen mötesplats och ett kulturcentrum för alla. Biblioteket har tidningar, böcker, musik, filmer och annat material som du kan bekanta dig med på plats eller låna hem. I bibliotekets utrymmen kan du studera, utöva en hobby och vistas. Där ordnas även handledningar, rådgivning, evenemang och utställningar. Biblioteken har ett trådlöst internet, datorer och de vanligaste dataprogrammen. Många bibliotek lånar även ut olika föremål. Bibliotekspersonalen hjälper och ger råd i alla frågor angående bibliotekets material och tjänster

De flesta bibliotek har även digitalt material i sina samlingar. Bibliotekens nationella webbtjänster på webbplatsen Kirjastot.fi kan användas av alla och även Nationalbibliotekets Finna.fi-tjänst betjänar alla. Via sitt bibliotek kan man även låna verk från det Flerspråkiga biblioteket och biblioteket Celia för synskadade. På webben finns även Teckenspråkiga biblioteket, Viittomakielinenkirjasto.fi/sv.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 15.10.2020