suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Förskoleundervisning

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Barn i förskoleålder, d.v.s. sexåringar deltar i förskoleundervisning som ordnas av kommunen. I Karleby ordnas förskoleundervisningen på finska och svenska.

Förskoleundervisningen ordnas i kommunala daghem, skolor och privata daghem som kommunerna köper tjänster av.

Förskolans läsår följer i regel skolornas arbets- och lovdagar.

Förskoleundervisningen utgår från de av Utbildningsstyrelsen godkända grunder för förskoleundervisningens läroplan, på basis av vilka den lokala förskoleplanen har utarbetats.

Gör så här

Anmälan till förskoleundervisningen sker elektroniskt under januari-februari samtidigt med anmälan till grundläggande utbildning.

Barn i förskoleåldern får ett brev på basis av adress- och språkuppgifterna i befolkningsdatasystemet där barnets förskoleplats anges. Brevet innehåller närmare anvisningar för anmälan.

Kontakta kontorstjänster för småbarnspedagogik om barnet inte får brevet eller om förskoleplatsen söks efter den egentliga ansökningstiden.

För vem och på vilka villkor

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen.

Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisning eller annan verksamhet genom vilken målen för förskoleundervisning uppnås året innan läroplikten uppkommer.

Utöver den avgiftsfria förskoleundervisningen har barn i förskoleåldern också rätt till småbarnspedagogik.

Om förskolebarnet behöver skiftvård eller vård på kvällar, lördagar eller söndagar ordnas förskoleundervisningen i förskolegruppen vid Kiviniitty päiväkoti.

Tjänsten är avgiftsfri.

Den kommunala förskoleundervisningen är avgiftsfri. Om barnet också behöver småbarnpedagogik tas det ut en klientavgift för småbarnpedagogik. Småbarnspedagogik ska sökas med en separat ansökan.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Barn i förskoleåldern, dvs. 6-åringar, deltar i förskoleutbildningen som ordnas av kommunen. I förskoleutbildningen deltar också de 7-åringar vars skolstart skjutits fram samt de 5-åringar som fått ett beslut om förlängd läroplikt.

Barnen får förskoleundervisning på förmiddagarna fyra timmar om dagen. Barnen får även lunch under den tiden.

Enligt lagen om grundläggande utbildning är det obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet deltar i förskoleundervisningen eller i verksamhet som uppnår dess mål under läsåret innan läroplikten börjar.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 3.3.2022