suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Sysselsättningstjänster

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Vi hjälper arbetslösa arbetssökande att komma ut på den öppna arbetsmarknaden och erbjuder arbetssökandena möjligheten till arbetsprövning och lönesubventionerat arbete i Karleby stads enheter. Vi hjälper arbetsgivare med sysselsättandet och med att hitta arbetskraft. Verksamheten utgår i första hand från den arbetssökande personens servicebehov.

Våra viktiga kundgrupper är långtidsarbetslösa, un ...

Gör så här

Om du är intresserad av arbetsprövning eller av lönesubventionerat arbete hos Karleby stad kan du ta upp saken i AN-byrån eller kontakta din ansvariga sakkunniga vid kommunförsöket med sysselsättning.

Vi kontaktar dig på basis av framställning av AN-byrån eller kommunförsöket med sysselsättning och kommer överens om en intervju.

Vi söker dig en plats i någon av stadsorganisationens enheter och kommer överens om arbetets innehåll samt om tjänster som ingår i arbetsperioden i syfte att stödja din sysselsättning, exempelvis kompetensutveckling. Enheten i vilken du placeras svarar för introduktion och arbetsledning.

Arbetet börjar med en arbetsprövningsperiod på en månad varefter vi kan ingå ett arbetsavtal om lönesubventionerat arbete för fyra månader.

För vem och på vilka villkor

Du är arbetslös arbetssökande hos AN-byrån eller kommunförsöket och din hemkommun är Karleby. Du måste ha beviljats rätt till lönesubvention.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 24.5.2023