suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Sysselsättningstjänster

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Vi hjälper arbetslösa arbetssökande att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Vi ger arbetssökandena handledning och råd och stöder sammanslutningar och företag som sysselsätter arbetssökande.

Våra viktiga kundgrupper är långtidsarbetslösa, unga arbetssökande och partiellt arbetsföra. De vanligaste sysselsättningsfrämjande tjänsterna är arbetsprövning, lönesubventionerad sysselsättning och rehab ...

Gör så här

Kontakta stadens sysselsättningstjänster. Du hittar närmare uppgifter på stadens webbplats.

Servicen tillhandahålls av

Karleby stad

Ansvarig för tjänsten

Karleby stad
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 19.5.2022