suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Skiftvård inom småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

För att skiftvård ska ordnas ska behovet av skiftvård vara nödvändigt p.g.a. föräldrarnas skiftarbete eller studier.

Daghemmet Kotimetsän päiväkoti erbjuder skriftvård inom småbarnspedagogik året runt även under högtider. Undantag utgör midsommar och jul då daghemmet håller stängt i tre dygn.

Kiviniityn päiväkoti erbjuder skiftvård inom småbarnspedagogik tidigt på morgonen, kvällar och lördagar.

Pajulinnun päiväkoti har förlängda öppentiden från må till fredag under på förhand reserverande tider.

Gör så här

Ansök om plats inom småbarnspedagogik senast fyra månader innan småbarnspedagogiken inleds. Du kan ansöka om plats året runt.

I brådskande fall (om du plötsligt blir sysselsatt eller får en studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor.

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om småbarnspedagogik. Om du inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten kan du hämta ansökningsblanketten från kontorstjänster för småbarnspedagogik eller skriva ut den på kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik och dagvård > Ansökan och blanketter.

För vem och på vilka villkor

Föräldrar kan söka en skiftesvårdplats för sitt barn, om de arbetar i skift eller studerar kvällstid.

Ett barn som inte ännu har läroplikt kan få vård.

Även ett barn i läropliktsåldern kan få dagvård om speciella förhållanden så kräver och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Skiftvård ges kl. 18.00-06.00 och/eller på veckoslut. I skiftvård utgår barnets vårdtider från föräldrarnas arbetstider på grund av företagarverksamhet, studier eller arbete som huvudsyssla.

Vårdtiderna måste meddelas senast föregående veckas tisdag kl. 8.00.

Föräldrarnas lediga dagar/semesterdagar är också barnets lediga dagar/semesterdagar. Barnet ska i medeltal ha 2 lediga dagar per vecka. Om behovet av skiftvård upphör, ordnas ersättande plats inom småbarnspedagogiken i ett annat daghem eller i familjedagvård.

Det finns ingen subjektiv rätt till skiftvård.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Klientavgifterna för småbarnspedagogik finns på Karleby stads webbsida kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik och dagvård > Dagvårdsavgifter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn som behöver vård på kvällar, nätter och/eller veckoslut på grund av föräldrarnas arbete eller studier kan få en skiftesvårdplats. Kommunen ska sträva till att ordna småbarnspedagogiken så att skiftesvård erbjuds vid behov under alla tidpunkter på dygnet. Skiftesvården är dock ingen subjektiv rättighet, utan bygger på verkliga behov som beror på skiftesarbete eller avvikande studietider.

Daghem som erbjuder kvällsvård är ofta öppna till ca kl. 22. Daghem som har öppet dygnet runt fungerar oavbrutet under alla veckodagar.

Om behovet av barnets kvälls- eller nattvård upphör, överförs barnet till småbarnspedagogiken som sker dagtid. Skiftesvård kan också ordnas som familjedagvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 12.11.2020