suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Skiftvård inom småbarnspedagogiken

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Daghemmet Kotimetsän päiväkoti erbjuder skriftvård inom småbarnspedagogik året runt även under högtider. Undantag utgör midsommar och jul då daghemmet håller stängt i tre dygn.

Kiviniityn päiväkoti erbjuder skiftvård inom småbarnspedagogik tidigt på morgonen, kvällar och lördagar.

Pajulinnun päiväkoti har förlängda öppentiden från må till fredag under på förhand reserverande tider.

Gör så här

Ansök om plats inom småbarnspedagogik senast fyra månader innan småbarnspedagogiken inleds. Du kan ansöka om plats året runt.

I brådskande fall (om du plötsligt blir sysselsatt eller får en studieplats) är ansökningarnas behandlingstid två veckor.

Använd i första hand den elektroniska tjänsten vid ansökan om småbarnspedagogik. Om du inte har möjlighet att använda den elektroniska tjänsten kan du hämta ansökningsblanketten från kontorstjänster för småbarnspedagogik eller skriva ut den på kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik och dagvård > Ansökan och blanketter.

För vem och på vilka villkor

Ni kan ansöka om skiftesvårdsplats för ert barn om ni arbetar i skift eller studerar på kvällarna.

Barn som ännu inte är läropliktiga kan få skiftesvård inom småbarnspedagogiken. Även en person i läropliktsåldern kan få småbarnspedagogik om särskilda förhållanden kräver det och vården inte kan ordnas på annat sätt.

Skiftvård ges kl. 18.00-06.00 och/eller på veckoslut. I skiftvård utgår barnets vårdtider från föräldrarnas arbetstider på grund av företagarverksamhet, studier eller arbete som huvudsyssla.

Vårdtiderna måste meddelas senast föregående veckas tisdag kl. 8.00.

Föräldrarnas lediga dagar/semesterdagar är också barnets lediga dagar/semesterdagar. Barnet ska i medeltal ha 2 lediga dagar per vecka. Om behovet av skiftvård upphör, ordnas ersättande plats inom småbarnspedagogiken i ett annat daghem eller i familjedagvård.

Det finns ingen subjektiv rätt till skiftvård.

Klientavgifterna för småbarnspedagogik finns på Karleby stads webbsida kokkola.fi > Utbildning och fostran > Småbarnspedagogik och dagvård > Dagvårdsavgifter.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Ett barn kan få en skiftesvårdsplats när barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare utför skiftarbete eller studerar på kvällar. I skiftesvården deltar barnet i småbarnspedagogiken till exempel på kvällar, nätter, veckoslut eller vardagar och helger.

Skiftesvård inom småbarnspedagogiken ordnas i daghem eller familjedagvård.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 3.3.2022