suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anmälan om vattenbyggnadsarbete

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

Anmälningsskyldigheten gäller också alla sådana projekt för vilka det inte behövs tillstånd av regionförvaltningsverket. Om åtgärden och arbetssättet ska en anmälan göras till vattenområdets ägare och statens tillsynsmyndighet ( NTM-centralen i Södra Österbotten) minst 30 dagar innan arbetet inleds. Det är alltid bra att sända anmälan även till kommunens miljövårdsmyndighet, eftersom NTM-centralen oftast ber om utlåtande av kommunens miljövårdsmyndighet. NTM-centralerna har tagit i bruk en elektronisk blankett för muddring och slåtter. Den som gör anmälan kan sända den oberoende av ort via den elektroniska blanketten. Blanketten styrs till rätt NTM-central. Till denna förhandsanmälan ska en karta fogas som visar muddringsställets placering samt den planerade platsen för placering av muddermassa. Placering av muddermassa kräver tillstånd av markägaren.

Större projekt kräver tillstånd från regionförvaltningsverket (RFV).

Gör så här

Om vattenområdet ägs av Karleby stad, kontakta miljötjänsterna när du ämnar göra anmälan. Fyll i den elektroniska ansökningsblanketten på miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst på adressen www.miljo.fi.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Stadens tillstånd för muddring av vattenområde och/eller placering av muddermassa är avgiftsbelagt enligt miljövårdsmyndighetens gällande taxa.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKarleby stad
Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 5.6.2020