suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Anställning av en barnskötare i sitt hem

  • Tjänst
  • Karleby
  • Offentlig tjänst

En familj eller flera familjer kan tillsammans anställa en privat barnskötare. Den privata barnskötaren kan vara en person med vem familjen upprättat ett arbetsavtal och som kommunen har godkänt som dagvårdsproducent eller en privat familjedagvårdare som har gjort en anmälan om verksamhet till kommunen i enlighet med lagen som småbarnspedagogik.

Gör så här

Ansök om hemvårdsstöd och privatvårdsstöd från FPA.

Familjen som ansöker om privatvårdsstöd från Kela bör först kontakta sin hemkommun. Kommunen granskar barnskötarens behörighet och brottsliga bakgrund och skickar nödvändiga dokument till FPA. FPA betalar privatvårdsstödet direkt till skötaren

FPA betalar hemvårdsstödet till barnets huvudsakliga vårdare. Vanligtvis är detta barnets förälder, som sedan betalar barnskötarens lön med stödet.

Föräldrarna ska själv söka en person som de anställer för att sköta sitt barn.

Familjen och skötaren upprättar ett skriftligt arbetsavtal. Efter det ska föräldrarna bestämma ett möte med chefen för familjedagvården.

Skötarens behörighet granskas och man gör ett hembesök hos skötaren. Chefen för familjedagvården godkänner skötaren som vårdare i arbetsavtalsförhållande för ansökan om stöd.

Du kan söka om privatvårdsstöd från FPA efter att chefen för familjedagvård har godkänt skötarens behörighet.

För vem och på vilka villkor

Du kan få privatvårdsstöd om ditt barn är under skolåldern och vårdas av en myndig skötare som du anställt eller av en privat dagvårdsproducent som chefen för familjedagvård har godkänt som serviceproducent.

Föräldrarna ska kontrollera skötarens straffregister.

Om barnets vårdas av en person som bor i samma hushåll eller av en au pair har du inte rätt till privatvårdsstöd.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Om en familj anställer en barnskötare är familjen då skötarens arbetsgivare och ansvarig för utbetalning av lön med källskatt, och för lagstadgade pensions och socialförsäkringsavgifter. Vårdaren har även rätt till arbetshälsovård.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En familj kan anställa en barnskötare till sitt hushåll och få hemvårdsstöd eller privatvårdsstöd för lönekostnader. Hemvårdsstöd kan ges för vård av under 3-åringar och Privatvårdsstöd för vård av barn under skolåldern. Om flera familjer är arbetsgivare bör de utse en ansvarsperson som ansvarar för arbetsgivaruppgifterna.

Föräldrar kan även anställa en barnskötare via ett omsorgsföretag Då är det också möjligt att få hemvårdsstöd och privatvårdsstöd.

Lag om stöd för hemvård och privat vård av barn

Basuppgifter

Ansvarig för tjänstenKarleby stad
Område Karleby
Tillgängliga språkfinska
Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 23.10.2019