suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Karleby stad

Familjedagvårdschefer

  • Serviceställe

Familjedagvårdschefen väljer barnen till familjedagvård. Familjedagvårdschefen kontrollerar den privata vårdarens rättighet att få stöd för privat vård.

Val av barn till gruppfamiljedaghem

Daghemsföreståndare Susanna Krintilä

- gruppfamiljedaghem Päivänpaiste, Ullava

Daghemsföreståndare Sanna Forslund

- gruppfamiljedaghem Hirvenpesä, Lohtaja

- gruppfamiljedaghem Leppis, Marinkainen

Besöksadress

Tjänster

Ansvarig för texten: Karleby stad
Uppdaterad: 24.11.2022